top of page

Išmanieji pastatai ir biurai: dėmesys žmogui, aplinkai ir technologijoms

Išmanus pastatas ir išmanus biuras su IoT ir Lorawan technologijomis. UAB Daviklis

Mes gyvename technologijų eroje, kurioje pasikeitimai vyksta kasdien. Ir jei paskutinį dešimtmetį kalbėjome tik apie skaitmenizaciją ir technologijų integraciją. Tai dabar ypač didelis dėmesys skiriamas technologiniams sprendimams, kurie gerina žmogaus darbo ir gyvenimo sąlygas, ir aplinkai – jos tausojimui, saugojimui ir atkūrimui.

Dar vienas esminis lūžis įvyko ir tebevyksta atsiradus ir didėjant dirbtinio intelekto įtakai bei galimybėms, tai atveria naujus būdus suprasti ir įgyvendinti technologinę pažangą kasdieniniame gyvenime ar veikloje.

Ne išimtis, išmanieji pastatai, aprūpinti pažangiomis sistemomis ir technologijomis, užtikrina didesnį komfortą ir saugumą jų gyventojams bei darbuotojams, ženkliai mažina neigiamą poveikį aplinkai. Naujai statomi ir atnaujinami pastatai, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, turi atitikti tam tikras pastatų statybos ir eksploatavimo, žmonių gerovės kūrimo ir  ekonomikos tvarumo rekomendacijas.

 

BREEAM sertifikatas

Kas yra BREEAM?

BREEAM (angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) yra tvarumo vertinimo metodas, naudojamas planuojant projektus, infrastruktūrą ir pastatus. Šis metodas nustato geriausios praktikos standartus tvariam pastatų dizainui, statybai ir eksploatavimui. BREEAM sertifikuoti pastatai yra pripažinti dėl jų aplinkos, socialinės ir ekonominės veiklos tvarumo.

 

BREEAM sertifikato privalumai

  1. Poveikis aplinkai mažinimas. BREEAM sertifikuoti pastatai žymiai sumažina CO2 pėdsaką aplinkai per efektyvų energijos naudojimą, taip pat tausoja gamtinius išteklius per vandens taupymą ir atliekų mažinimą.

  2. Veiklos sąnaudų mažinimas. Optimaliai naudojant ir paskirstant išteklius, išmanūs pastatai mažina eksploatavimo išlaidas.

  3. Žmonių gerovės didinimas. BREEAM standartai užtikrina, kad pastatuose būtų įgyvendinta sveikesnė ir patogesnė aplinka jų gyventojams ar darbuotojams.

  4. Rinkos vertės augimas. Išmanus pastatas, sertifikuotas pagal BREEAM metodą, padidina savo rinkos vertę ir patrauklumą potencialiems investuotojams, nuomininkams ar pirkėjams.

 

LoRaWAN technologija – inovatyvus išmanių pastatų valdymas

Siekiant įgyvendinti BREEAM sertifikavimo reikalavimus reikalingi technologiniai sprendimai ir dažniausiai kalba eina apie informacinių sistemų ir AI bei IoT (daiktų internetas) diegimą pastatuose.

Šiuo metu vienas pažangiausių IoT sprendimų yra LoRaWAN technologija, leidžianti susieti įrengimus į vientisą ekosistemą, juos valdyti ir pasiekti tiek aplinkos tvarumo, tiek žmonių socialinės gerovės, tiek ir pastatų ekonomiško valdymo kriterijus.


LoRaWAN technologijos sprendimai išmaniems pastatams

LoRaWAN ir ŠVOK sistemos integracija

Šildymo vėdinimo oro kondicionavimo sistema (trump. ŠVOK, angl. TVOC) yra vienas iš BREEAM sertifikavimo reikalavimų. Tuo tarpu ŠVOK sistemos integracija su LoRaWAN technologija leidžia valdyti šią sistemą išmaniai ir automatizuotai.

Išmanieji davikliai (temperatūros daviklis, drėgmės daviklis, CO2 jutiklis, kietųjų dalelių jutiklis ir kt.) sujungti į LoRaWAN tinklą siunčia duomenis apie oro kokybės rodiklius į debesų technologijomis valdomas programas, kuriose duomenys analizuojami ir atsakingiems vartotojams siunčiami informaciniai pranešimai arba inicijuojami automatiniai veiksmai įjungiant/ išjungiant ir kitaip reguliuojant ŠVOK sistemas.

 

LoRaWAN ir energijos suvartojimo optimizavimas

Energijos suvartojimo mažinimas yra vienas iš tvaraus vartojimo ir poveikio aplinkai mažinimo kriterijų globaliu mastu. Elektros suvartojimo mažinimas tai būdas prisidėti prie globalinio atšilimo mažinimo. Racionalus energijos suvartojimo valdymas leidžia tuo pačiu sumažinti ir pastato eksploatavimo išlaidas, dėl šios priežasties tai yra ir ekonomiškai pagrįstas sprendimas – šilumos taupymas ir elektros taupymas.

Optimalus energijos suvartojimas gali būti įgyvendintas:

  • Stebint darbo vietos, susirinkimų salės ar kitos erdvės užimtumą. Užimtumo jutiklis identifikuoja ar patalpa kažkas naudojasi, jei ne – išjungiami ar į budėjimo režimą pervedami elektros prietaisai, išjungiama šviesa, kondicionierius ir kita įranga.

  • Bendrųjų erdvių elektros energijos valdymas. PIR jutiklis ir šviesos jutiklis, fiksuodamas žmogaus artėjimą link patalpos, kurioje yra įrengti jutikliai, automatiškai įjungs šviesą. Kai žmogus išeis, šviesa automatiškai bus išjungta.

  • Atidarytų langų ir durų jutikliai. Magnetinis kontaktinis jutiklis identifikuos langų ar durų atidarymą ir siųs informacinius pranešimus, jei tuo metu bus bandoma įjungti kondicionierių ar šildymą, taip pat įspės apie atidarytus langus bei duris užrakinant patalpą, biurą ar pastatą. Šiuo būdu bus išvengta nereikalingo energijos švaistymo.

 

LoRaWAN ir žmonių socialinės gerovės kūrimas

LoRa išmanieji jutikliai, sujungti į LoRaWAN tinklą, padeda užtikrinti sveikesnę, švaresnę ir patogesnę aplinką pastate esantiems žmonėms. Jau aukščiau minėta oro kokybės stebėjimo sistema ir susitikimų kambarių užimtumo stebėjimas bei nuotolinis rezervavimas/ automatinis rezervacijos atšaukimas. Viešųjų erdvių, tokių kaip WC, poilsio kambarių, sporto salių užimtumo stebėjimas ir su žmonių patirties gerinimu susijusių veiksmų atlikimas, infrastruktūros gerinimas.

Individualiai darbo kabinetams ar kitais susitarimais įrengtų skaitiklių automatinis nuskaitymas, siekiant tiksliai ir sąžiningai apskaičiuoti elektros ir vandens sąnaudas nuomininkams.

 

LoRaWAN technologijos privalumai išmaniems pastatams

Išmanaus pastato statusas gali būti suteiktas tiek naujai statomam, tiek ir atnaujinamam pastatui. Abiem atvejais LoRaWAN technologijos vienas iš pagrindinių privalumų – nereikalinga papildoma laidų ir tinklų infrastruktūra. LoRa technologija yra unikali tuo, jog gali reguliariai perduoti mažos apimties duomenis ilgais atstumais, naudojant mažai energijos. Taigi išmanieji LoRa davikliai turi daviklio viduje integruotą bateriją, kuri gali tarnauti iki 10 metų. Dėl šios priežasties pakanka pritvirtinti daviklį norimoje erdvėje, ir daviklis pradės siųsti reikiamus duomenis (žinoma, pastate turi būti sukurtas LoRaWAN tinklas, kuriam reikalingas maršrutizatorius, programinė įranga).

Dar vienas privalumas, ypač svarbus pastatams, - LoRaWAN tinklo didelė aprėptis (iki 3 km tankiai apgyvendintoje vietoje) ir didelis įsiskverbimas į pastatus, taigi tuo pačiu tinklu padengiami net kelis aukštai. Tai sudaro sąlygas pastatų valdymui nuotoliniu būdu ir kelių pastatų valdymui vienu metu, mažinant administravimo išlaidas.


Išmanieji pastatai ir išmanieji biurai – ateities sprendimai, kuriuos galite įgyvendinti dabar

Šiai dienai apie tvarumą ir išteklių saugojimą kol kas kalbame tik rekomendacijų forma. Tačiau neabejojame, jog netrukus apie išmanius pastatus kalbėsime kaip apie natūralų ir visiems suprantamą dalyką kiekvieno iš mūsų gyvenime ar veikloje. Viena vertus didėja visuomenės informuotumas ir sąmoningumas bei bendra atsakomybė dėl planetos išsaugojimo. Kita vertus šalių vyriausybės neišvengiamai turės priimti sprendimus, skatinančius greitesnę įmonių, organizacijų ir visuomenės transformaciją tvarumo ir tausojimo link.


 

Būkite inovatyvūs ir diekite pažangius technologinius sprendimus jau dabar!
bottom of page